Základní údaje o sdružení

úvodní stránka >>>

 

Založeno: 28.01.2010
Registrace: provedena Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/78478/10-R
Přidělené IČ: 22819193
číslo účtu -  235406195/0300  Poštovní spořitelna


Internetové stránky:    

www.vichov.cz


Zakládající členové:

Jiřina Vladařová

Bc. Jana Karvašová

Milan Šíp

 

Další členové:

Gustav Hilpert vstoupil 30.4.2010


Současný počet členů: 4

Předmět činnosti:

- podpora a vytváření občanských iniciativ, společenských a kulturních aktivit v obci Víchov
- zkvalitňování informovanosti občanů Víchova o dění v obci a regionu (prostřednictvím letáků, periodického zpravodaje apod.)
- věnování se problematice volného času dětí a mládeže
- osvěta a organizování aktivit v oblasti životního prostředí (úklidová činnost, tiskoviny) a

  integrace opomíjených názorových či sociálních skupin ve společnosti
- soustavné úsilí o rozvoj obce a uchování specifik života na venkově

Sídlo sdružení: Víchov 49, Černošín 34901