Jak se stát členem Občanského sdružení Víchov

 

 úvodní stránka >>>

 

Členem občanského sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Stačí podat někomu z výboru přihlášku ke členství. Součástí přihlášky musí být: jméno, příjmení, bydliště, datum narození nebo rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní spojení, datum a vlastnoruční podpis. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

 

Všem zájemcům doporučujeme seznámit se stanovami občanského sdružení.

 

Podstatný pro členství je skutečný zájem o kulturní a společenský život v obci

 

P. S. Kromě běžných členů jsme zavedli po vzoru jiných občanských sdružení kategorii sympatizantů. To jsou lidé, kteří z nejrůznějších důvodů, nechtějí být členem sdružení, ale mají o provoz občanského sdružení zájem, a chtějí se účastnit nějakým jiným způsobem, nebo chtějí být alespoň informováni o činnosti sdružení. Těm stačí, když zanechají na našich mailových adresách nebo u členů výboru nějaký kontakt, abychom je mohli informovat.

 

Kontakt: obcanske.sdruzeni@vichov.cz, info@vichov.cz

 

úvodní stránka >>>