Poskytnuté dary a příspěvky

 

úvodní stránka >>>
 

 

Příspěvek na hrací prvky od města Černošín v hodnotě 10.000,- kč

Věcné dary od pana Martina Kratochvíla.

Sleva na zakoupený materiál od firmy KOPIER.

Sleva na zakoupený materiál od firmy Zahradnictví Kříž.

 

Děkujeme všem, kteří přispěli finanční hotovostí, materiálním darem nebo pomocnou rukou k realizaci aktivit sdružení Víchov. Velmi si vážíme příspěvků občanů, firem i obecního úřadu a věříme, že tato podpora bude narůstat. Stejně tak doufáme, že poskytnutou pomoc účinně vracíme obci v podobě kulturních, společenských a ekologických činností, které realizujeme.